понедељак, 07. новембар 2016.

КЕЛТСКО ДОБРОТОЉУБЉЕ: Вишејезични именски регистар...


КЕЛТСКО ДОБРОТОЉУБЉЕ
Вишејезични именски регистар


ЖИТИЈА КЕЛТСКИХ СВЕТХ - Избор и превод Младен Станковић

Житија келтских светих објављена су у књизи "Келтско Добродтољубље: С Господом звезда и океана - Животи и поуке православних Келта", Образ светачки, Београд 2016, стр. 87-330. 
Вишејезични именски регистар који је пред вама у књизи је изостављен због уштеде простора. Пошто сам сматрао да би некоме ипак могао да затреба и буде од користи - ево га овде. Имена светитеља дата су упоредо на (старо)енглеском језику, латинском, бритонском, (старо)велшком, корнишком, (старо)ирском, шкотском гелском, шкотском, старонордијском, норманско-француском, бретонском, француском, италијанском итд. Такође, дати су и датуми њиховог спомена према православном календару.
Младен Станковић
 • Св Нинијан Витхорнски Чудотворац, 26. август / 8. септембар – енгл. St. Ninian (360-432).
 • Свети игуман Каранок, 16/29. мај – енгл. St. Caranoc (IV-V век).
 • Св. Патрик, 17/30. март – енгл. St. Patrick; ирски: Padraig; лат. Patricius (IV-V век).
 • Св. преп. Кинера Шкотска, 29. октобaр / 11. новембар – енгл. St. Kennera или Kinnera (IV или V век).
 • Св. преп. Тридуана Шкотска, 8/21. октобар – енгл. St. Triduana, или Trodline, или Tredwell (IV-V век, или касније).
 • Св. муч. Албан Веруламски, 22. јун / 5. јул – енгл. St. Alban; латин. Albanus (III или IV век).
 • Св. муч. Ија или Ајвс Корнволска, 3/16. фебруар – енгл. St. Ia, или St. Ives, или Eia, или Hya; лат. Hia; велшки: Ia (V или VI век).
 • Св. муч. Герман Нормандијски, 2/15. мај – енгл. St. Germanus; фр. Germain le Scot (V век).
 • Св. преп. Двинвена Велшка, 25. јануар / 7. фебруар – енгл. St. Dwynwen, или Dwyn, или Donwen, или Donwenna; велшки: Santes Dwynwen (V век).
 • Св. Герман Менски, 3/16. јун – енгл. St. German of Man (V век).
 • Св. преп. Пиран Корнволски, 5/18. март – енгл. St. Piran или Pyran; корнишки: Peran; лат. Piranus (V век).
 • Св. муч. Тидфила Мертирска, 23. август / 5. септембaр – енгл. St. Tydfil; велшки: Tudful (V век).
 • Св. муч. Киног Велшки, 7/20. октобар – енгл. St. Cynog; велшки: Cynog ap Brychan; старовелшки: Kennauc (V век).
 • Св. Тернан Шкотски, 12/25. јун – енгл. St. Ternan (V век).
 • Св. Колман из Арме, 1/18. март – енгл. St. Colman of Armagh (V век).
 • Св. преп. Атракта Ирска, 11/24. март – енгл. St. Athracht, или Araght, или Taraghta; лат. Attracta; ирски: Naomh Adhracht (V-VI век).
 • Св. преп. Беок Ирски, 16/29. децембар – енгл. St. Beoc, или Dabeoc, или Mobeoc, или Beanus; ирски: Dabheog, Davóg (V-VI век).
 • Св. преп. Бринах Велшки, 7/20. април – енгл. Brynach, или Bryynach, такође и (ирски) Bernach или лат. Bernacus, као и Brenach, (V-VI век).
 • Св. преп. Бeријана Корнволска, 4/17. јун – енгл. St. Buriana, или Beryan, или Beriana, или Berriona (V-VI век).
 • Св. Ирхард (или Мерхард) Шкотски, 24. август / 6. септембар – енгл. Yrchard, Yardcard или Merchard (V-VI век).
 • Св. преп.-муч. Јустинијан Рамсијски, 5/18. децембар – енг. St. Justinian of Ramsey Island, такође и Stinan, Jestin или Iestin (V-VI век).
 • Св. преп. Кејна Корнволска, 8/21. октобар – енгл. St. Keyne, или Kayane, или Keynwen (благословена Кејна); велшки: Cain Wyry (Кејна Девственица); такође и Ceinwr, Cenau, Cenedion, Cenwen (V век).
 • Св. девственица и муч. Колумба Корнволска, 11/24. новембар – енгл. St. Columba the Virgin; корнишки: Colom (V-VI век).
 • Св. преп. Јуст, отшелник Корнволски, 12/25. август – енгл. St. Just, или Justus (V век).
 • Св. преп. Селеван (Соломон), или Леван, отшелник Сент Левански, 25. јун / 8. јул – енгл. St. Selevan (келтски облик имена Salomon), или Levan; велшки: Selyf (V-VI век).
 • Св. преп. муч. Нектан Хартлендски, 17/30. јун – енгл. St. Nectan of Hartland; корнишки: Nathan (V век).
 • Св. Дубтах, архиепископ Арме, 7/20. октобар – енгл. St. Dubthach the First, или Duach the Elder, или Duffy; лат. Doachus (497-513).
 • Св. Мекнисије Ирски, 3/16. септембар – енгл. St. Angus Mac Nisse; староирски: Mac Nissi или Macnise; лат. Macanisius или Macnisius (V-VI век).
 • Св. преп. Монена Ирска, 6/19. јул – енгл. St. Moninne, понекад и Darerca (432-517).
 • Св. муч. краљ Гераинт, или Геронтије Девонски, 10/23. август – енгл. St. King Geraint, или Gerent; корнишки: Gerren; велшки: Gereint, лат. Gerendus (448-508).
 • Св. преп. Морвена Корнволска, 5/18. јул – енгл. St. Morwenna, или Marwenne (V-VI век).
 • Св. муч. Кесог Ласки, 10/23. март – енгл. St. Kessog (460-520).
 • Св. преп. Клетер Корнволски, 23. октобар / 5. новембар – енгл. St. Clether, или Cleer, или Cleder; лат. Clederus (+520).
 • Св. преп. Гундлије (или Вулос) и Гладис (или Гледис) Велшки, 29. марта / 11. априла – енгл. St. Gwynllyw, такође и Woolos the Warrior; лат. Gundleus или Gundleius. Његов супруга енгл. St. Gwladys, или Gladys, или Gladusa; лат. Claudia (V-VI век).
 • Св. преп. Бригита Ирска, 1/14. фебруар – енгл. St. Brigit of Kildare, или St. Brigid of Ireland, такође и Bridget, Bridgit и Bride, као и Mary of the Gael; староирски: Brigit; ирски: Naomh Brid, или Brighid; велшки: Fraid (451-524).
 • Св. преп. Илтуд (или Илтид) Велшки, познат и као Илтуд Витез (Illtud Farchog), 6/19. новембар – енгл. St. Illtud, или Illtyd, или Eltut; лат. Hildutus (V век).
 • Св. преп. Финијан Клонардски, 12/25. децембар – енгл. St. Finnian of Clonard, или Finian, или Fionán, или Findian; ирски: Fionnán; лат. Vennianus или Vinniaus (470-549).
 • Свети Преподобни Кијеран, игуман Клонмекнојски, 9/22. септембар – енгл. St. Ciarán of Clonmacnois (VI век).
 • Св. преп. Енда, игуман Инишморски, 21. март / 3. април – енгл. St. Enda (of Aran), или Eanna, или Einne; лат. Endeus (450-530).
 • Св. преп. Кадфан Велшки, 1/14. новембaр – енгл. St. Cadfan of Wales, такође и Catman; лат. Catamanus (490-542, или 530-590).
 • Св. Дифриг Велшки, 14/27. новембар – енгл. Dyfrig, или Dubric; велшки: Dyfrig; норманско-француски: Devereux; лат. Dubricius (око 465-550).
 • Св. Киби Велшки, 8/21. новембaр – енгл. St. Cybi; велшки: Cybi; корнишки: Cuby; лат. Kabius или Kebius (483-555).
 • Св. преп. Сенан Ирски, 8/21. март – енгл. St. Senan; Senán mac Geirrcinn (488-544. или 560).
 • Св. Модомнок Осоријски, 13/26. фебруар – енгл. St. Modomnóc of Ossory, или Domnóc (прва половина VI века).
 • Св. муч. Теудриг, краљ Гливисингa, 1/14. април и 26. јун / 9. јул – енгл. и велшки: Tewdrig; лат. Theodoricus (VI или VII).
 • Св. преп. Нона Велшка, 3/16. март – енгл. St. Non, или Nonna, или Nonnita (V-VI век).
 • Св. Румон (или Руан) из Тавистока, 30. август / 12. септембар – St. Rumon, или Ruan, или Ronan, или Ruadan (+560).
 • Св. Тејло Велшки, 9/22. фебруар – енгл. St. Teilo; корнишки: Eliud; старовелшки: Eiliau; бретонски: Telo или Teliau; франц. Télo или Théleau; лат. Teliarus или Teliavus (500-560).
 • Св. преп. Петрок Корнволски, 4/17. јун – енгл. St. Petroc или Petrock; велшки: Perdrog; франц. Perreux; лат. Petrocus (468-564).
 • Преподобни Брендан Морепловац, игуман Клонфертски и чудотворац, 16/29. мај – енгл. St. Brendan of Clonfert; ирски: Breandán; лат. Brendanus; исландски: Brandanus (484-577).
 • Свети Кијеран Сајгирски, 5/18. март – енгл. St. Kieran of Saigir; ирски: Ciarán; велшки: Cieran; лат. Kyaranus или Ciaranus Maior (+ око 530).
 • Св. Самсон Долски, просветитељ Бретање, 28. јул / 10. август – St. Samson of Dol (486. или 490. – 565).
 • Св. преп. муч. Хелијер Џерсијски, 16/29. јул – енгл. St. Helier (VI век).
 • Св. преп. Гилда Премудри, 29. јануар / 11. фебруар – енгл. St. Gildas the Wise; староирски: Gillas; бретонски: Gweltas; лат. Gildas Sapiens (493. или 516. – око 570)
 • Св. преп. Ита (Ида), игуманија Килидска, 15. / 28. јануар – енгл. St. Ita of Killeedy, или Ida, или Ides; бретонски: Íte (480-570)
 • Св. преп. Брендан Бирски, 29. новембар / 12. децембар – енгл. St. Brendan of Birr (+573)
 • Св. муч. Константин Корнволски (или Шкотски), 9/22. март – енгл. St. Constantine; корнишки: Constantine ap Cado (520-576).
 • Свешт.-муч. Алдат Глостерски, 4/17. фебруар – енгл. St. Aldate of Gloucester (+577).
 • Св. преп. игуман Финијан Мовилски, 10/23. септембар – енгл. St. Finnian of Moville, понекад и Finbarr (493-579. или 589).
 • Св. преп.-муч. Кадок Велшки, 24. јануар / 6. фебруар – енгл. St. Cadoc или Cadog the Wise; велшки: Cattwg Ddoeth; лат. Cadocus (око 497-580)
 • Св. Данило (или Деиниол) Старији, епископ Бангорски, 11/24. септембар – енгл. St. Deiniol, или Denoual, или Daniel; лат. Daniel (VI век).
 • Св. Ед Мекбрик Ирски, 10/23. новембар – енгл. St. Áed mac Bricc, или Áeda Meic Bricc (VI век).
 • Св. Блан (или Блејн) Бјутски, 10/23. август – енгл. St. Blane; староирски: Bláán (VI век)
 • Св. преп. Молуог (или Молуаг) Лисморски, 25. јун / 8. јул – енгл. St. Molluog, или Moluag, или Molua, или Murlach; такође и Lua, или Luanus, или Lugaidh (520-591).
 • Св. Еоход Геловејски, 25. јануар / 7. фебруар – St. Eochod of Galloway (+597).
 • Св. преп. игуман Колумба Ајонски, апостол Пикта и чудотворац, 9/22. јун – енгл. St. Columba; староирски: Columb Cille (Голуб Цркве); ирски: Colm Cille; шкотски гелски: Calum Cille; старонордијски: Kolban; лат. Columba Maior (521-597).
 • Св. преп. Кенет, игуман Агабоуски, 11/24. октобар – енгл. St. Kenneth или Cainnech of Aghaboe; ирски: Canice; шкотски: Kenneth; такође и Kennu; лат. Canicus (515-600).
 • Св. Асаф Велшки, 1/14. мај – енгл. St. Asaph, или Asaf , или Asa (VI век).
 • Св. преп. Комгал, игуман Бангорски, 11/24. мај – енгл. St. Comgall of Bangor; староирски такође Comgall (516-601)
 • Св. преп. Татан Велшки, 26. децембар / 8. јануар – енгл. St. Tathan или Tathai; такође Tathyw; лат. Tatheus (V-VI век).
 • Св. Патерн (Падарн) Велшки, 15/28. април – енгл. Padarn; бретонски: Padern; лат. Paternus (V-VI век).
 • Св. преп. Бранок Браунтонски, 7/20. јануар – енгл. St. Brannoc или Brannock of Braunton (VI век).
 • Св. девств. и муч. Арилда Глостерширска, 30. октобар / 12. новембар – енгл. St. Arild of Gloucestershire, или Arilda od Oldbury (вероватно V или VI век).
 • Св. преп. Аустел Корнволски, 28. јун / 11. јул – енгл. St. Austell или Austol; велшки и корнишки: Austel; лат. Austolus (V-VI век).
 • Св. Афан Велшки, 16/29. новембар – енгл. St. Afan of Builth; велшки: Esgob Afan (Епископ Атан); лат. Avanus (VI век).
 • Св. преп. Баруг Велшки, 27. септембар / 10. октобар – St. Baruc, или Barruc, или Barrog, или Barry; велшки: Barrwg (VI век).
 • Св. Бранваладер Џерзијски, 19. јануар / 1. фебруар – енгл. St. Branwalader или Branwalator; корнишки: Breward; франц. Brélade; лат. Branuvelladurus (VI век).
 • Св. преп. Гофан Велшки, 20. јун / 3. јул – енгл. St. Govan; велшки: Gofan (VI век).
 • Св. преп. Дерфел-Гадарн Велшки, 5/18. април – енгл. St. Derfel-Gadarn, понекад и Derferl, односно Cadarn, или Gdarn (566-660).
 • Св. преп. Каранток из Крантока, 16/29. мај – енгл. St. Carantoc, или Carantock; велшки: Carannog; ирски: Cairnech; бретонски: Karanteg; лат. Carantocus (VI век).
 • Св. Катан Бјутски, 17/30. мај – енгл. Cathan, или Catan, или Cattan, или Cadan (VI или VII век).
 • Св. Кија Девонски, или Ке(а), 5/18. новембар – енгл. St. Kea; корнишки: Ke; франц. Ké (VI век).
 • Св. преп. Конгар из Конгрсберија, 7/20. новембaр – енгл. St. Congar, или Cumgar, или Cungar; велшки: Cyngar; лат. Concarius (470-520).
 • Св. преп. Мелрис Бардсијски, 1/14. јануар – енгл. St. Maelrhys (VI век).
 • Св. муч. Сативола (Сидвел) Ексетерска, 2/15. август – енгл. St. Sidwell; лат. Sativola (VI век).
 • Св. муч. Ода Девственица (такођи и Јутвара, односно Џатвара), 1/14. јул – енгл. St. Juthwarа, или Iutwara; од бритонског: Aude Wyry (Ода Девственица); велшки: Aed (V-VI век).
 • Св. преп. Сејриол, игуман Пенмонски, 1/14. фебруар – St. Seiriol (V-VI век).
 • Св. прав. Тенева Шкотска, 18/31. јул – енгл. Teneu, или Thaney, или Thenewе; лат. Theneva (VI век).
 • Св. Макар (Махар, Макарије) Абердински, 12/25. новембар – St. Machar (VI век).
 • Св. Серф, или Серван Шкотски, 1/14. јул – енгл. St. Serf, или Servan; такође: Serbán; лат. Servanus (500-583).
 • Св. преп. Урита (Јерита) Читлхемптонска, 8/21. јул – енгл. Urith; велшки: Iwerydd; лат. Hieritha (VI или VII-VIII век)
 • Св. преп. Енделијента (Енделион) Корнволска, 29. април / 11. мај – енгл. St. Endelienta или Endellion; велшки можда и Cynheiddon или Cenheidlon (V-VI век).
 • Св. преп. Елидије (Илог), 8/21. август – St. Elid или Lide; лат. Elidius (VI-VII или X век).
 • Св. Давид архиепископ Меневијски, покровитељ Велса и чудотворац, 1/14. март – енгл. St. David; велшки: Dewi Sant; лат. Davidus (VI век).
 • Св. преп. Дростан Дирски, 11/24. јул – енгл. St. Drostan или Drustan (VI-VII век).
 • Св. Финбар (Бари) из Корка, 25. септембар / 8. октобар – енгл. St. Finbarr; ирски: Fionnbharra или краће Barra; такође и Bairre и Barr (VI век).
 • Св. Кентигерн (Мунго) Стратклајдски, епископ Глазгова и чудотворац, 13/26. јануар – енгл. St. Kentigern или St. Mungo; велшки: Cyndeyrn Garthwys; лат. Kentigernus (VI-VII век; +614).
 • Св. преп. Колумбан Старији, игуман Луксејски, 23. новембар / 6. децембар – енгл. St. Columban; ирски: Colum Bán ("голуб бели"); италијански: Colombano di Bobbio; лат. Columbanus (543-615).
 • Св. муч. Донан Ејгски, 17/30. април – енгл. St. Donan или Donnán of Eigg (VI-VII век; +617).
 • Св. преп. Кевин, игуман Глендалоха и чудотворац, 3/16. јун – енгл. St. Kevin или Cóemgen of Glendalough; ирски: Caoimhín; лат. Coemgenus (498-618).
 • Св. преп. Мевен Бретонски, 21. јун / 4. јул – енгл. St. Méen of Brittany; корнишки: Mewen; бретонски: Meven; франц. Méen; лат. Mevennus (540-617).
 • Св. Ајдан Фернски (тј. Св. Медок), 31. јануар / 13. фебруар – енгл. St. Aidan; ирски: Áedan; велшки: Aeddan; лат. Aidanus или Edanus; такође и St. Máedóc, или Moque; ирски: Mo Aodh Óg (558-632)
 • Св. преп. Гал Ирски, апостол Швајцарске, 16/29. октобар – енгл. St. Gall; нем. Gallus; итал. Gallo; лат. Gallus (550-645).
 • Св. Колман Килмекдуахски, 29. октобар / 11. новембар – енгл. St. Colman mac Duagh (560-631).
 • Св. преп. Финтан Муну, игуман Тамонски, 21. октобар / 3. новембар – енгл. St. Fintаn или Findtan, Munnu или Mundu; ирски: St. Fintán или St. Munnu; шкотски: St. Mun или Mund; лат. Mundus (VI-VII век; +635).
 • Св. преп. Беуно (Боно), игуман Клиног-Форски, 21. април / 4. мај – енгл. St. Beuno или Bono; старовелшки: Bou(g)nou; лат. Bonus (VI-VII век; +640).
 • Св. преп. Тисилио (Тизилио, Сулио) Велшки, 8/21. новембар – енгл. Tysilio или Sulio (VI-VII век).
 • Св. преп. Мелангела Велшка, 27. мај / 9. јун – енгл. St. Melangell; лат. Monacella (VI век).
 • Св. преп. Фурсеј Перонски (или: Фурса Благочестиви), 16/29. јануар – енгл. St. Fursey или Fursy; ирски: Fursa; итал. Furseo; лат. Forseus или Furseus (рођен 567 или 597; +650).
 • Преп. муч. Фојлан, игуман Фоски, 31. октобар / 13. новембар – енгл. St. Foillan; ирски: Faolan или Foelan; франц. Feuillien (VI-VII век).
 • Св. преп. Хију Тадкастерска, 1/15. септембар – енгл. St. Hieu (+657).
 • Света страдалница и преподобномученица Винефрида Велшка, 3/16. новембар – енгл. St. Winefride или Winifred; велшки: Gwenffrewi; лат. Vinefrida (VII век, +660).
 • Свети преподобни Бојсил Мелроуски, 23. фебруар / 8. март – енгл. St. Boisil; шкотски гелски: Bhoisil (VII век, +661).
 • Светитељ Финан, епископ Линдисфарнски, 17. фебруар / 2. март – енгл. St. Finan (VII век).
 • Свети благоверни Кадваладер, краљ Велшки, 12/25. новембар – енгл. St. Cadwalader или Cadwallader; велшки: Cadwaladr (603-682).
 • Свети Чед, епископ Личфилдски, чудотворац, 2/15. марта – енгл. St. Chad; староенглески и латински: Ceadda (634-672).
 • Светитељ Колман, епископ Линдисфарнски, 18. фебруар / 3. март – енгл. St. Colmán; лат. Columbanus Lindisfarniensis (605-675).
 • Светитељ Наталан из Тулиха, 8/21. јануар – енгл. St. Nathalan, Nachlan или Nauchlan (поч. VII века – 678).
 • Свети преподобни Фајлби (или Фејлб), игуман Ајонски, 22. март / 4. април – енгл. Fáilbe mac Pípáin (VII век, +679).
 • Свети преподобни Ултан, игумен Фоски и Перонски, 2/15. мај – енгл. St. Ultan (VII век, +657).
 • Света преподобна Бега, 6/19. септембар – енгл. St. Bega, или Bees (VII или IX век)
 • Свети преподобни Ронан Шкотски – енгл. St. Ronan; ирски: Rónán (VII-VIII век; +737).
 • Светитељ Фланан из Килалоа, 18/31. децембар – енгл. St. Flannán (VII век).
 • Свети преподобни Адомнан (Адамнан, Еунан), игуман Ајонски, 23. септембар / 6. октобар – енгл. Adomnan of Iona, Adamnan или Eunan; ирски: Adhamhnán; лат. Adomnanus (625-704).
 • Свети преподобни Маелруба (Мелруба) Шкотски, 21. април / 4. мај – енгл. Maelruba или Malruibhe; староирски: Máel Rubai; шкотски гелски: Maol Rubha; лат. понекад и Rufus (642-722).
 • Светитељ Фергус Шкотски, 27. новембар / 10. децембар – енгл. Fergus; лат. Fergustian (VII-VIII век; +730).
 • Света преподобна Кентигерна Шкотска, 7/20. новембар – енгл. St. Caintigern или Kentigerna (VII-VIII век; +734).
 • Свети преподобни Филан Шкотски, 9/22. јануар – енгл. St. Fillan или Phillan; староирски: Fáelán; шкотски гелски: Faolan (VIII век).
 • Света преподобна Самтана, игуманија Клонбрoнијска, 18/31. децембaр – енгл. St. Samthann, или Samthana (VII-VIII век; +739).
 • Свети преподобни Комган Шкотски, 13/26. октобар – енгл. St. Comgan (VII-VIII век).
 • Св. муч. Мелор Бретонски, 1/14. октобар – енгл. Melor; лат. Melorius; корнишки: Mylor; франц. Méloir (пре X века).
 • Свети преподобни Маелруајн, игуман Талахтски, 7/20. јул – енгл. St. Máel Ruain, abbot of Tallaght (+792).

Нема коментара:

Посетите највећи каталог православних интернет презентација

Православни календар